Naam: Stichting Westlands Sinterklaasfeest

Contactgegevens:

Stichting Westlands Sinterklaasfeest
p/a: Indische Oceaan 56
2673 CA Naaldwijk
KvK 71585583
Rabobank IBAN: NL25 RABO 0330802585
RSIN 858773065

Bestuur:
Voorzitter: Hans Broch
Secretaris: Lucia van den Brande
Penningmeester: Hans van Moorsel

Doelstelling

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede .  Hoe hoog dit percentage specifiek in Westland is weten we niet. Want armoede beperkt zicht niet tot mensen die geregistreerd staan bij instanties. Ook mensen die als zelfstandige werken kunnen onder het bestaansminimum leven.

Wel weten we dat in Westland op moment van schrijven bijna 18000 kinderen wonen die jonger zijn dan vijftien jaar. Als van deze kinderen één op de negen in armoede leeft, gaat het om een kleine 2000 kinderen die in armoede leeft.

Armoede overkomt kinderen en het belemmert ze in hun ontwikkeling. Door armoede lopen kinderen op alle levensgebieden achterstand op. Er is onvoldoende geld voor kleding, voedsel en een verwarmd huis. Meedoen in de samenleving is geen vanzelfsprekendheid, terwijl mee kunnen doen belangrijk is om gevoel van eigenwaarde en een actieve levenshouding te ontwikkelen.

We realiseren ons dat het Westlands Sinterklaasfeest dit probleem niet in zijn eentje kan oplossen. Het Westlands Sinterklaasfeest is slechts een klein stukje van de oplossing. Maar samen met andere initiatieven kunnen we wellicht de puzzel compleet maken.

De doelstelling van het Westlands Sinterklaasfeest is in deze context bescheiden. De stichting wil Sinterklaas helpen door ervoor te zorgen dat hij  de deur van deze kinderen niet voorbij hoeft te rijden. Zodat zij zich niet af hoeven te vragen of ze misschien niet lief genoeg zijn geweest of dat ze niet in het boek van Sinterklaas voorkomen.

Het beleidsplan

Zie beleidsplan

Het beloningsbeleid

Zie beleidsplan

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

De activiteiten die we uitvoeren voor het Westlands Sinterklaasfeest

  1. Voor ieder kind van de doelgroep een cadeautje te kopen van het verlanglijstje dat ze inleveren. Dit vinden we belangrijk omdat ook deze kinderen dan worden verrast door Sinterklaas en speelgoed krijgen waarover ze kunnen vertellen aan anderen en mee (samen) kunnen  spelen en ontwikkelen.
  2. Samen te werken met de Lentiz Dalton MAVO/Het Groene Lyceum die voor de kinderen van de voedselbank tot 10 jaar een feestmiddag organiseren.
  3. Dat vinden we belangrijk omdat ook deze kinderen dan meedoen aan een Sinterklaasfeest en hierover, net als de kinderen die naar het bedrijfsfeest van hun ouders gaan, kunnen meepraten met vriendjes en vriendinnetjes.
  4. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de leerlingen van de Lentiz Dalton MAVO/Het Groene Lyceum in het kader van de maatschappelijke stage kennis maken met vrijwilligerswerk in zijn algemeenheid en specifiek met het vraagstuk van in armoede opgroeiende kinderen.
  5. Geld in te zamelen bij particulieren, organisaties en bedrijven om zodoende het vraagstuk van de in armoede opgroeiende kinderen onder de aandacht te brengen.
  6. Inzet te vragen van vrijwilligers om zodoende het vraagstuk van de in armoede opgroeiende kinderen onder de aandacht te brengen.

Financiële verantwoording
Financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2020 

Financiële verantwoording 2021

Financiële verantwoording 2022